actueel

Cantatediensten in de Nieuwe Kerk te Groningen

Sinds de jaren ‘90 worden er in de Nieuwe Kerk te Groningen cantatediensten georganiseerd. In deze jaarlijkse serie van acht cantatediensten klinkt de prachtigste kerkmuziek, ingebed in een liturgische zetting. Inmiddels hebben we vele cantates, missen, motetten, Passionen van Bach uitgevoerd, daarnaast klonken werken van Schütz, Buxtehude, Gabriëli, Brahms, Fauré en vele anderen.

We streven steeds naar het hoogst haalbare niveau. Naast de koren zetten professionele solisten en gespecialiseerde barokmusici zich daarvoor jaar na jaar met succes in. Zonder hun deskundigheid, groot enthousiasme en passie voor deze muziek zouden de cantatediensten ondenkbaar zijn.
Wij nodigen u uit om met ons te genieten van de schoonheid en veelzijdigheid van de kerkmuziek.

De eerst volgende Cantatedienst is op zondag 5 juni.
Er worden koorwerken voor Pinksteren gezongen door het Cantate Consort o.l.v. Jelte Hulzebos.

Het gaat om de volgende vier werken:
Veni sancti spiritus Josquin Desprez (ca. 1450-1521)
Veni Creator Spiritus Orlando di Lasso (1532 –1594)
Veni Creator Spiritus Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226 J.S.Bach (1685-1750)

Het Cantate Consort zingt werken van renaissance- en barokcomponisten die zich lieten inspireren door het feest van Pinksteren. Grote namen en dito koorwerken, zoals delen uit de mis ‘Veni Creator Spiritus’ van Orlando di Lasso, het uitgebreid vijfstemmig motet ‘Veni Sancte Spiritus’ van Desprez en het dubbelkorige motet ‘Der Geist hilft unser Schwachheit auf’ van Bach.

Voorganger: ds. Ruth Peetoom
Organist: Stef Tuinstra

Plaats: Nieuwe Kerk Groningen.
Tijd: 17.00 uur
Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

– – –

De collecte bij de uitgang is volledig bestemd voor de Cantatediensten. Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze ruim te bedenken en denken daarbij aan een richtbedrag van € 7,50 per persoon. Daarnaast kunt u zich aanmelden als donateur door overmaking van ten minste € 25,- op banknummer NL67INGB0009444965 t.n.v. Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk.
U kunt ook met onderstaande Tikkie geld overmaken:

PS: de Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk is een ANBI instelling, omdat zij (in die zin) valt onder de Protestantse Gemeente Groningen (PGG). U kunt daarom eventuele giften aan de Commissie bij de aangifte Inkomstenbelasting opgeven. U moet dan ook melding maken van de ANBI instelling, en dat is bij giften aan de Cantatediensten dus de PGG.

– – –

De cantatedienst van 3 april jl. waarin de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd was een groot succes!
In de kerk hebben 370 bezoekers genoten van een prachtige uitvoering. Het koor (CantateConsort) overtrof zichzelf en de solisten Christy Luth, Marijke Beute, Twan van der Wolde en Nanco de Vries, samen met Han Warmelink als evangelist en Luuk Tuinder als Christus waren van een hoog niveau.
Een compliment is op z’n plaats voor het orkest en zeker ook voor de dirigent Jelte Hulzebos die er  in slaagde dit mooie en complexe werk op een indringende wijze uit te laten voeren.

Hieronder staan nog een paar foto’s van repetitiemomenten.

– – –