actueel

31 jaar Cantates in de Nieuwe Kerk

Het seizoen 2023-2024 is het eenendertigste jaar dat de serie Cantatediensten in de Nieuwe Kerk wordt georganiseerd.
Inmiddels hebben we talrijke werken uitgevoerd met een accent op Bach, maar zeker ook veel aandacht voor andere grootmeesters zoals Schütz, Schein, Buxtehude, Bruhns, Gabrieli, Monteverdi, Purcell, Rameau, Brahms. De lijst met uitgevoerde werken staat op onze website.
Dit seizoen wederom veel Bach met onder anderen zijn Magnificat, maar we maken ook een uitstapje naar de 20ste eeuw met de uitvoering van het Gloria van Poulenc in een versie voor twee piano’s.
De geprogrammeerde kerkmuziek is van topkwaliteit en met de kundige en enthousiaste inzet van alle betrokken musici, solisten en koorzangers hopen we op een prachtig kerkmuzikaal seizoen.
Wel staan de cantatediensten onder financiële druk: uw gift in de collecte, de donaties en bijdragen van de kerk zijn onze inkomstenbronnen. Willen wij de musici redelijk vergoeden dan is uw financiële steun onontbeerlijk. Zij zetten zich al jaren met groot enthousiasme en professionaliteit in.
Daarom vragen wij een bijdrage van minimaal € 10,- in de collecte die bij de uitgang van elke cantatedienst wordt gehouden of via een Tikkie, afgedrukt in de liturgie.
Daarnaast kunt u zich aanmelden als donateur door overmaking van ten minste € 25,- op banknummer NL67INGB0009444965 t.n.v. Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk.

De eerstvolgende cantatedienst  is op zondag 2 juni om 17.00 uur.

Uitgevoerd wordt: Gloria van Francis Poulenc in een versie voor 2 pianos, sopraan en koor

Cantate Consort o.l.v. Jelte Hulzebos

Tanja Obalski – sopraan
Elles van der Heiden en Siebert Nix – piano
Organist: Mannes Hofsink
Voorganger: ds. Tirtsa Liefting

De Fransman Francis Poulenc was de jongste van een groep componisten die zich de ‘Groupe des Six’ noemden. Ze maakten zich los van de traditie en creëerden in de twintiger jaren een heel eigen zeer directe stijl waarin de invloed van jazz en amusementsmuziek hoorbaar zijn.
Poulenc schreef zeer uiteenlopende werken waaronder opera’s, kamermuziek, balletten en een orgelconcert, maar hij beschouwde zichzelf primair als een componist van religieuze muziek, zeker na zijn toetreding tot de rooms-katholieke kerk. Het Gloria uit 1959 is een levendig en zeer expressief geschreven lofhymne. De dynamiek kan binnen twee maten veranderen van een verstild piano tot een uitbundig forte.

– – –

Toegang gratis, collecte bij de uitgang

– – – – –

Het volledige programma van het seizoen 2023 – 2024 kunt u vinden onder het kopje Cantatediensten.

– – – – –

De cantatedienst van 5 februari 2023 was een echte jubileumdienst! 
Koor, 24-koppig orkest en de 4 solisten gaven onder leiding van Jelte Hulzebos een geweldige uitvoering van dat prachtige werk van Bach, de Hohe Messe (BWV 232).
Er waren 420 (!) bezoekers en dat geeft een mooie volle kerk (zie ook de foto’s hieronder, zoals gemaakt door Stef Tuinstra).
De bezoekers gaven ons ook  een cadeau, de opbrengst van de collecte, inclusief bankoverschrijvingen en de Tikkies bedroeg maar liefst ca € 5.500,- !! Dank, veel dank daarvoor.
Het is duidelijk dat we in die 30 jaar in onze Nieuwe Kerk op één lijn zijn gaan staan met de cantatediensten in kerken als de Geertekerk (Utrecht), Kloosterkerk (Den Haag) en Westerkerk (Amsterdam).

– – –

De cantatediensten staan wel onder financiële druk: uw gift in de collecte, de donaties en bijdragen van de kerk zijn onze inkomstenbronnen. Willen wij de musici redelijk vergoeden dan is uw financiële steun onontbeerlijk. Zij zetten zich al jaren met groot enthousiasme en kundigheid in.

Daarom vragen wij een bijdrage van minimaal € 10,- in de collecte die bij de uitgang van elke cantatedienst wordt gehouden, of via een Tikkie afgedrukt in de liturgie. Maar voor dit jubileumjaar zou een bijdrage van € 15,- niet misstaan.

Daarnaast kunt u zich aanmelden als donateur door overmaking van ten minste € 25,- op banknummer NL67INGB0009444965 t.n.v. Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk.

PS: de Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk is een ANBI instelling, omdat zij (in die zin) valt onder de Protestantse Gemeente Groningen (PGG). U kunt daarom eventuele giften aan de Commissie bij de aangifte Inkomstenbelasting opgeven. U moet dan ook melding maken van de ANBI instelling, en dat is bij giften aan de Cantatediensten dus de PGG.

– – –