informatie

29 jaar Cantates in de Nieuwe Kerk 

Het seizoen 2021-2022 is het negenentwintigste jaar dat de serie Cantatediensten in de Nieuwe Kerk wordt georganiseerd. Ondanks de coronamaatregelen hebben we in het afgelopen seizoen nog vijf cantatediensten kunnen realiseren. We nemen de draad zo mogelijk weer op, maar de woorden ‘onder voorbehoud’ blijven gelden. We proberen dit seizoen alsnog uit te voeren wat we moesten annuleren. Daarbij gaat het om de Musicalische Exequien van Schütz op 7 november, de Johannes-Passion van Bach op 3 april en het Requiem van Rutter op 1 mei. Het geprogrammeerde repertoire is weer van topkwaliteit, evenals de enthousiaste en professionele inzet van alle betrokken musici en solisten. Wij zetten alles in voor een fraai seizoen.

Wel staan de cantatediensten onder financiële druk: uw gift in de collecte, de donaties en kerkelijke bijdragen zijn onze inkomstenbronnen. Willen wij de musici redelijk vergoeden dan is uw financiële steun onontbeerlijk. Zij verdienen het want ze zijn momenteel in grote nood!

Daarom vragen wij een bijdrage van minimaal € 10,- in de collecte die bij de uitgang van elke cantatedienst wordt gehouden, of via een Tikkie op de liturgie. Daarnaast kunt u zich aanmelden als donateur door overmaking van ten minste € 25,- op banknummer NL67INGB0009444965 t.n.v. Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk.

Comité van aanbeveling:
Ton Koopman organist, clavecinist, dirigent Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Masaaki Suzuki, organist, clavecinist, dirigent Bach Collegium Japan
Carolien Eijkelboom, docent en coach Oude Muziek
Jan Luth, hymnoloog, kerkmusicus
Evert Jan Veldman, predikant Protestantse Wijkgemeente Nieuwe Kerk

Tekst: Jelte Hulzebos
www.jeltehulzebos.com

Adres: Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, 9712 PT Groningen