informatie

 

25 jaar Cantates in de Nieuwe Kerk

Het seizoen 2017-2018 was het vijfentwintigste jaar dat de serie Cantatediensten in de Nieuwe Kerk wordt georganiseerd, een jubileum! Al 25 jaar wordt er een grote diversiteit aan kerkmuziek ten gehore gebracht op kwalitatief hoog niveau. Het Cantate Consort dat direct in het begin door Jelte Hulzebos met vooruitziende blik is opgericht en dus ook zijn 25-jarig jubileum vierde, heeft daaraan een wezenlijke bijdrage geleverd. De bezoekers weten dat op waarde te schatten want de belangstelling blijft onverminderd groot.

Elk seizoen ligt het accent op het werk van J.S. Bach, maar daarnaast wordt ook prachtige kerkmuziek van andere componisten uitgevoerd.

Zoals altijd streven we naar het hoogst haalbare niveau. Naast de koren zetten de professionele solisten en de gespecialiseerde barokmusici zich daarvoor nu al 25 jaar met succes in. Zonder hun deskundigheid, groot enthousiasme en passie voor deze muziek zouden de cantatediensten ondenkbaar zijn.

Ondanks het feit dat de musici voor een minimale vergoeding spelen en zingen zijn de kosten op jaarbasis hoog. Uw financiële steun om de plannen te realiseren en te continueren is onontbeerlijk! Wij vragen daarom een bijdrage van minimaal € 7,50 in de collecte die bij de uitgang van elke cantatedienst wordt gehouden. Daarnaast kunt u zich aanmelden als donateur door overmaking van ten minste € 25,- op banknummer NL67INGB0009444965 t.n.v. Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk.

 

Comité van aanbeveling:

Ton Koopman organist, clavecinist, dirigent Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Masaaki Suzuki, organist, clavecinist, dirigent Bach Collegium Japan
Carolien Eijkelboom, docent en coach Oude Muziek
Jan Luth, hymnoloog, kerkmusicus
Evert Jan Veldman, predikant Protestantse Wijkgemeente Nieuwe Kerk