informatie

28 jaar Cantates in de Nieuwe Kerk 

Het seizoen 2020-2021 is het achtentwintigste jaar dat de serie Cantatediensten in de Nieuwe Kerk wordt georganiseerd. Na een ernstig verstoord seizoen 2019-2020 nemen we de draad zo mogelijk weer op, maar de woorden ‘onder voorbehoud’ blijven gelden. We proberen dit seizoen alsnog uit te voeren wat we moesten annuleren. Daarbij gaat het om de Johannes-Passion van Bach op 7 maart, het Requiem van Rutter op 2 mei en de koorwerken van Schütz en Schein op 6 juni. Voor de overige cantates hebben we gekozen voor een kleinere bezetting van koor en orkest. Het geprogrammeerde repertoire is weer van topkwaliteit, evenals de enthousiaste en professionele inzet van alle betrokken musici en solisten.

Wel staan de cantatediensten onder financiële druk: uw gift in de collecte, de donaties en kerkelijke bijdragen zijn onze inkomstenbronnen. Willen wij de musici redelijk vergoeden dan is uw financiële steun onontbeerlijk. Zij verdienen het want ze zijn momenteel in grote nood!

Daarom vragen wij een bijdrage van minimaal € 10,- in de collecte die bij de uitgang van elke cantatedienst wordt gehouden, of via een Tikkie op de liturgie. Daarnaast kunt u zich aanmelden als donateur door overmaking van ten minste € 25,- op banknummer NL67INGB0009444965 t.n.v. Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk.

Comité van aanbeveling:
Ton Koopman organist, clavecinist, dirigent Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Masaaki Suzuki, organist, clavecinist, dirigent Bach Collegium Japan
Carolien Eijkelboom, docent en coach Oude Muziek
Jan Luth, hymnoloog, kerkmusicus
Evert Jan Veldman, predikant Protestantse Wijkgemeente Nieuwe Kerk

Tekst: Jelte Hulzebos
www.jeltehulzebos.com

Adres: Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, 9712 PT Groningen