informatie

 

26 jaar Cantates in de Nieuwe Kerk

Het seizoen 2018-2019 is het zesentwintigste jaar dat de serie Cantatediensten in de Nieuwe Kerk wordt georganiseerd. Na alle feestelijkheden rondom het 25 jarig jubileum gaan we enthousiast voort met het uitvoeren van kerkmuziek in een context en op een plaats waarvoor zij is gemaakt.

Ook dit seizoen ligt het accent op het werk van J.S. Bach met een aantal cantates en een motet maar ook wordt er prachtige kerkmuziek van Fauré, Schütz en Rameau uitgevoerd. Van laatstgenoemde het Grand Motet ‘Quam dilecta’, een schitterend werk, meer dan aanbevolen!

Zoals altijd streven we naar het hoogst haalbare niveau. Naast de koren zetten de professionele solisten en de gespecialiseerde barokmusici zich daarvoor nu al 25 jaar met succes in. Zonder hun deskundigheid, groot enthousiasme en passie voor deze muziek zouden de cantatediensten ondenkbaar zijn.

Ondanks het feit dat de musici voor een minimale vergoeding spelen en zingen zijn de kosten op jaarbasis hoog. Uw financiële steun om de plannen te realiseren en te continueren is onontbeerlijk! Wij vragen daarom een bijdrage van minimaal € 7,50 in de collecte die bij de uitgang van elke cantatedienst wordt gehouden. Daarnaast kunt u zich aanmelden als donateur door overmaking van ten minste € 25,- op banknummer NL67INGB0009444965 t.n.v. Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk.

 

Comité van aanbeveling:

Ton Koopman organist, clavecinist, dirigent Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Masaaki Suzuki organist, clavecinist, dirigent Bach Collegium Japan
Carolien Eijkelboom docent en coach Oude Muziek
Jan Luth hymnoloog, kerkmusicus
Evert Jan Veldman predikant Protestantse Wijkgemeente Nieuwe Kerk