actueel

In de cantatediensten in de Nieuwe Kerk wordt kerkmuziek in een liturgisch kader uitgevoerd. Het accent ligt op de cantates van J.S. Bach, maar ook vele andere componisten komen aan bod.

Naast het Cantate Consort en de Cantorij van de Nieuwe Kerk zetten professionele solisten en gespecialiseerde barokmusici zich daarvoor in. Zonder hun deskundigheid, groot enthousiasme en passie voor deze muziek zouden de cantatediensten ondenkbaar zijn.

Wij hopen u te ontmoeten in de sfeervolle 17de eeuwse Nieuwe Kerk om met ons te genieten van de schoonheid en veelzijdigheid van de kerkmuziek.

–  –  –

Helaas, helaas, de uitvoering van de Johannes-Passion kan niet doorgaan vanwege de crisis met het coronavirus.
En met de nieuwste maatregelen wordt het nog erger: de dienst in mei zal ook geen doorgang kunnen vinden. 

We zullen over een maand laten weten of de dienst in juni kan doorgaan.

Het Cantate Consort, de musici en en de vijf solisten zagen zeer uit naar de uitvoering van de Johannes-Passion van J.S. Bach, maar zijn nu financieel gedupeerd; gelukkig treft de overheid compenserende maatregelen voor de cultuur-sector, maar volledigheid is vast niet gegarandeerd.
We zouden het natuurlijk namens al ‘onze’ musici op prijs stellen wanneer u in dit kader een gift wil doen op NL 67 INGB 0009444965 t.n.v. Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk o.v.v. corona.

Het gehele programma van seizoen 2019 – 2020 kunt u vinden op de pagina “Cantatediensten”.

–  –  –

Een artikel in het Dagblad van het Noorden van dinsdag 3 april 2018 over Jelte Hulzebos en de cantatediensten vindt u op de pagina “Jelte Hulzebos”.